Selecteer een pagina

Het getal drie

Misschien kent u wel uitdrukkingen als: ‘Driemaal is scheepsrecht’ of ‘Al het goede komt in drieën’. Waar deze uitdrukkingen precies vandaan komen, is onzeker, maar het getal drie speelt een grote rol. En dat heeft weer te maken met de bijzondere positie van het getal drie in de Bijbel.

Het getal drie wordt vaak verbonden met volheid, net als de getallen zeven en twaalf. Het getal is een teken van compleetheid. Vaak denken mensen dan aan de drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Dit begrip komt  zelf niet in de Bijbel voor, maar er zijn wel teksten die ‘Vader’, ‘Zoon’ en ‘heilige Geest’ noemen: Zo moeten de leerlingen de mensen dopen ‘in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Matteüs 28:19).

Het getal drie betekent ook dat iets versterkt wordt. Als iets driemaal of in drieën gebeurt, is er iets bijzonders aan de hand. Noach laat bijvoorbeelddriemaal een duif uitvliegen om te zien of de aarde al weer droog is (Genesis 8:8-12). En bij Abraham komen drie mannen op bezoek om hem te vertellen dat hij en Sara een zoon zullen krijgen. Sara bakt dan brood van drie maten fijn meel: hun gastvrijheid kent dus geen grenzen (Genesis 18:1-15). Je zou dus kunnen zeggen dat drie de overtreffende trap is: niet groot of groter, maar grootst.

Ook in andere verhalen speelt het getal drie een rol:

– De schenker en de bakker dromen over drie druivenranken en drie manden met brood. Over drie dagen zullen ze beiden een hoge plaats krijgen: terug aan het hof, of opgehangen aan een paal (Genesis 40:9-19).
– Bileam slaat zijn ezelin driemaal. Hij is dus niet zomaar boos, maar echt woedend. Tegelijkertijd blijkt zijn ezelin al drie keer een engel op de weg te zien (Numeri 22:21-35).
– David maakt drie buigingen naar zijn vriend Jonatan als ze afscheid van elkaar nemen, een teken van echte eerbied voor hem (1 Samuel 20:41).
– De stad Nineve is zo groot dat je wel drie dagen nodig hebt om er doorheen te trekken. Jona gaat echter niet verder dan één dagreis. Hij wil dus, ook nadat hij drie dagen in de buik van een vis zat (Jona 2:1), niet echt zijn best doen om Gods boodschap aan de inwoners te vertellen (Jona 3:3-4).
– Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent (Matteüs 26:75). Maar na Jezus’ opstanding zegt hij ook drie keer dat hij van Jezus houdt (Johannes 21:15-17).

Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, kom je het getal drie door de hele Bijbel heen tegen. Een teken van groot – groter – grootst, van volheid en compleetheid. Ook de bekende woorden ‘Geloof, hoop en liefde’ komen met z’n drieën (1 Korintiërs 13:13) en de meeste van deze drie is de laatste, de liefde. Al het goede komt in drieën. Niet groot of groter, maar grootst: het gaat om de liefde.

Bron: Nederlands Bijbel Genootschap